CZ SK

Kde a jak mohu získat příspěvek na pořízení pomůcky pro nedoslýchavé

Státní příspěvek

Finanční příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky, v našem případě pomůcky pro sluchově postižené, poskytují na místně příslušném úřadu práce (ÚP) podle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb., která ve svém znění mj. specifikuje seznam druhů a typů těchto zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení lze uplatnit žádost.

Možnost čerpat příspěvek od ÚP mají osoby podle parametrů příslušného zákona a vyhlášky.

Naše produkty - pomůcky pro nedoslýchavé je možné zařadit do některé z následujících kategorií:

  • soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku: jedná se o mikrofon nebo přijímač, případně o jejich kombinaci,
  • individuální indukční smyčka: bezdrátové zařízení pro poslech televize,
  • telefonní zesilovač.

Formulář o příspěvek na zvláštní pomůcku

Úřady práce se při posuzování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku řídí shora uvedeným zákonem č. 329/2011 Sb.

Pokud Vám bude přiznán nárok na příspěvek, stanovená spoluúčast je obvykle 10% z ceny pomůcky. Nejméně však 1 000 Kč. 

Příklady:

1) Kompletní řešení Roger pro uživatele kochleárního implantátu stojí celkem 34 800 Kč. Z toho 10% spoluúčast činí 3 480 Kč, kterou musí uhradit žadatel.

2) Pomůcka pro poslech televize stojí 8 400 Kč. Z toho 10% spoluúčast činí 840 Kč. Žadatel však hradí 1 000 Kč, neboť zákon stanovuje, že žadatel musí zaplatit minimálně 1 000 Kč ze svého.

 

Postup žádosti o příspěvek:
1) Navštivte spádový úřad práce a informujte se.
2) Podejte příslušnou žádost společně s námi vystavenou cenovou nabídkou na koupi pomůcky či účetním dokladem o její koupi.
3) Váš zdravotní stav bude posouzen lékařskou posudkovou službou.
4) Na základě posudku a pravidel úřadu práce bude vydáno rozhodnutí. V případě nesouhlasu lze žádat o opravný prostředek.
Proces vyřízení trvá 2 – 3 měsíce

 

Nadace

V případě potřeby je možné se obrátit s žádostí o pomoc při hrazení zdravotní pomůcky na organizace, které v této oblasti poskytují pomoc – nadace. Nejčastěji se jedná o žádosti na pomůcky, které nehradí úřad práce ani zdravotní pojišťovna, nebo na ně přispívá jen částečně.

Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Je proto důležité se při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a především, jakým způsobem by Vám tato pomůcka pomohla zlepšit kvalitu Vašeho života. Nezapomeňte uvést pořizovací cenu pomůcky, kolik hradí pojišťovna, jaký je doplatek, a důvod, proč nemůžete doplatek na zdravotní pomůcku uhradit (informace o Vaší finanční situaci, výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů). Každá z nadací má vlastní administrativní proces podávání žádostí, informujte se předem.

Doporučené nadace

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Nadační fond J & T   Nadace Syner
Nadace Charty 77 Nadace Život dětem Nadace Agrofert

Dar od firmy

Je možné oslovit firmu, která by Vám přispěla na zdravotní pomůcku. Není třeba z toho mít nepříjemné pocity – firma si částku, kterou Vám přispěje, může na konci roku odečíst z daní. Jsou firmy, které rády přispějí, aby pomohly hendikepovaným spoluobčanům a preferují věnovat peníze konkrétnímu člověku na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíli. S konkrétní firmou (dárcem) sepíšete darovací smlouvu. Firma (dárce) má možnost si darovanou částku odepsat z daní podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Multifunkční doplněk Phonak pro sluchadla všech značek

Předvolby soukromí

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

SOUHLAS

Tyto internernetové stránky jsou určeny výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Potřebujete-li nás kontaktovat, zavolejte na tel. 463 034 343.