CZ SK

Logopedie

Sluchová terapie pro dětiRádi byste pro své dítě zajistili pravidelnou logopedickou péči?

Dětem s postižením sluchu, které užívají sluchadla či kochleární implantát, nabízíme sluchovou a řečovou terapii s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních dovedností.

V případě vašeho zájmu si prosím sjednejte vstupní ukázkovou konzultaci, která je zdarma. Další pravidelná setkání budou hrazena dle aktuálního ceníku.

Služba je dostupná pouze na naší pobočce v Brně.

Kontaktujte nás na tel.: 776 330 856, 273 134 500

Institut pro rehabilitaci sluchu a řeči

Představujeme nové stránky!Institut pro rehabilitaci sluchu a řeči

www.sluch-rec.cz

Cílem Institutu pro rehabilitaci sluchu a řeči je poskytování kvalitní a profesionální péče při budování a rozvoji komunikačních schopností dětí se sluchovým postižením a dětí s narušenou komunikační schopností /vadami řeči, dále NKS.

Institut zajišťuje:

  • Odbornou péči v oblasti rozvoje komunikačních schopností
  • Poradenskou a konzultační činnosti v oblasti budování funkční komunikace
  • Praktickou spolupráci s jinými odbornými subjekty (foniatrie, ORL, klinická logopedie, pediatrie, rehabilitace, střediska rané péče, speciální pedagogická centra, mateřské a základní školy)
  • Pořádání svépomocných skupin, seminářů a přednášek pro rodiče 

Kontaktujte nás na tel.: 776 330 856 (sluch), 776 335 934 (řeč)

Test pro posouzení sluchového vnímání u kojenců a batolat

Test IT MAIS

Kontaktujte nás na: recova.terapie@reja.cz

Sluchadla a poslech televize - Phonak TV Connector

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info